Personaleplanlægning

 

Opgave 1.1

 

En virksomhed har gennem længere tid haft dårlige økonomiske resultater. Det er derfor besluttet, at virksomheden skal gennemgå en større forandringsproces. Herunder har ledelsen erkendt, at hele strategigrundlaget skal revurderes.

Giv en uddybende forklaring på, hvordan dette kan påvirke personaleplanlægningens enkelte elementer og den indbyrdes sammenhæng mellem disse - med udgangspunkt i en personaleplanlægningsmodel.

 

Opgave 1.2

 

Forklar i detaljer hvad en kvalitativ opgørelse af en virksomheds personaleressourcer kan indeholde.

Lav en sådan opgørelse for dig selv som person og forklar derefter
hvad forskellen på opgørelsen af personaleressourcer på individ-
niveau og organisatorisk niveau er.

 

Opgave 1.3

 

Forklar definitionen på fremskrivning.

Angiv hvilke faktorer, der skal tages i betragtning, når en virksomhed foretager en fremskrivning af personalestrukturen.

 

Opgave 1.4

 

Der laves personaleplanlægning både på organisations- og individniveau.

Hvad er forskellen herpå?

 

Opgave 1.5

 

Forklar sammenhængen mellem virksomhedens forretningsstrategier og HRM strategier samt angiv hvilke elementer, der kan være i hver af de to strategier.

Fremkom med et eksempel på de to strategier.

 

Opgave 1.6

 

Hvilke personer vil typisk tage part i de forskellige faser af personaleplanlægningen?

Forklar hvorfor de skal tage part i personaleplanlægningen, og hvilken rolle de vil have.

 

Opgave 1.7

 

Hvilke synlige tegn kan der være på, at en virksomhed laver henholdsvis succesfuld og mangelfuld personaleplanlægning?

Hvilken horisont laves personaleplanlægningen på?

Angiv mulige horisonter for virksomheder inden for forskellige brancher?

 

Opgave 1.8

 

Giv eksempler på, hvad der kan påvirke personaleomsætningen i en virksomhed/organisation i henholdsvis positiv og negativ retning.

Hvordan kan virksomheden/organisationen selv påvirke personaleomsætningen?

 

Opgave 1.9

 

Giv med et eksempel en forklaring på, hvordan »personaleplaner« er det centrale element i personaleplanlægningen, f.eks. med udgangspunkt i »diamanten«.