Human Resources i strategisk perspektiv

 

Opgave 2.1

 

Du overtager en virksomhed på Fyn, hvor der produceres og sælges økologiske grøntsager. Det primære marked er i øjeblikket lokalt på hele Fyn og virksomheden har 10 ansatte.Lav ud fra de foreliggende informationer et forslag til virksomhedens:

Mission

Vision

Mål

Strategi

Værdigrundlag

og angiv de forudsætninger, der skal til for at kunne opstille ovenstående.

 

Opgave 2.2

 

Lav en SWOT analyse på faget Human Resources på Akademiuddannelserne.

 

Opgave 2.3

 

Hvad skal der tages højde for, og hvorledes kan man strukturere og gennemføre en fusion mellem Coca Cola og Pepsi?

Herunder skal det fremhæves hvilke af fagets teorier, der kan danne grundlag for en sådan fusion, og hvorledes disse kan anvendes.

 

Opgave 2.4

 

Diskuter hvilke opgaver, der er specielt vigtige i en HR afdeling i følgende tilfælde:

Generelt

I en servicevirksomhed

I en virksomhed i krise

I en nystartet virksomhed

I en ekspanderende virksomhed

Hvorledes er karakteren af opgaver i en HR afdeling ændret gennem det seneste århundrede?

 

Opgave 2.5

 

Beskriv hvad begrebet kultur dækker over i en virksomhed.

Herudfra skal du beskrive kulturen i en virksomhed eller organisation, som du kender meget godt.

 

Opgave 2.6

 

Hvad betyder kulturen og organisationsformen i en virksomhed for, hvorledes en HR afdeling kan fungere?

Fremkom med eksempler på dette.

 

Opgave 2.7

 

Forklar begrebet »den psykologiske kontrakt«.

Forklar hvad den psykologiske kontrakt kan indeholde, og hvad
den kan anvendes til.

 

Opgave 2.8

 

Du er administrerende direktør i den danske afdeling af en international virksomhed med repræsentation i alle europæiske lande og enkelte steder i Asien og USA. Du har fået til opgave at vurdere muligheden for at udnytte de synergimuligheder, der må være inden for HR på tværs af landene.

Vurder inden for hvilke HR områder du umiddelbart ser mulig-
heder og inden for hvilke områder, det i første omgang vil være
svært at se synergier.

Argumenter for dine synspunkter og opstil de væsentligste bar-
rierer.

Vurder hvilke lande det umiddelbart vil være lettest at samarbejde
med på HR området.

 

Opgave 2.9

 

Du startede for ca. 25 år siden en virksomhed op fra bunden, og den er siden vokset til ca. 150 ansatte. Det er gået godt, og virksomheden er i dag velkonsolideret og har en god markedsandel inden for sit felt. Du kan dog mærke, at den fællesskabsfølelse og »trækken på samme hammel«, der var i starten, ikke eksisterer i samme grad i virksomheden længere. Du overvejer derfor nøje, hvorledes du kan give organisationen samme værdigrundlag, stolthed over organisa-tionen og den gamle følelse af samhørighed.

Hvilke muligheder har du for at foretage denne påvirkning?

 

Opgave 2.10

 

Belys med konkrete eksempler, hvordan »bytteforholdet« mellem
medarbejder og virksomhed har udviklet sig over de seneste 70-80
år.

 

Opgave 2.11

 

Angiv konkrete eksempler på eksterne forhold, der kan påvirke en virksomheds strategiske beslutninger; evt. med udgangspunkt i modellen side 30 i bogen Human Resources.