Tiltrækning og ansættelse af medarbejdere

Opgave 5.1

 

Opstil en jobprofil og personprofil for en underviser i faget Human
Resources på Akademiuddannelserne.

 

Opgave 5.2

Hvilke former for analyser kan ligge til grund for en jobprofil?

Forklar fordele og ulemper ved brug af de forskellige analysemetoder samt hvorledes de eventuelt kan kombineres med fordel.

 

Opgave 5.3

 

Der findes efterhånden mange forskellige testtyper, som anvendes i forbindelse med rekruttering.

Vurder hvilke testtyper, der generelt kan argumenteres for at
anvende i forbindelse med rekruttering af følgende forskellige
funktioner i en virksomhed.

Administrerende direktør

IT-specialist

Sekretær

Piccoline/altmuligmand

HR-konsulent

Regnskabsmedarbejder

Udviklingsingeniør

 

Opgave 5.4

 

IT-Consult er en konsulentvirksomhed inden for IT-rådgivning til virksomheder i procesindustrien. Virksomheden har i øjeblikket ca. 150 ansatte, hvoraf de 120 er konsulenter inden for forskellige specialer, mens de resterende 30 har administrative funktioner til support af den resterende organisation. Der er 2 HR medarbejdere, som primært arbejder med rekruttering og udvikling. Den ene HR medarbejder er samtidig med i chefgruppen og er med i hele den strategiske planlægning i virksomheden. Virksomheden står overfor at skulle rekruttere en ny medarbejder til funktionen som Seniorkonsulent inden for økonomistyringssystemer.

Hvilket opgave- og ansvarsmæssigt split vil du på baggrund af de opgivne oplysninger anbefale mellem den rekrutterende linieafdeling og HR afdelingen ved denne rekrutteringsopgave?

 

Opgave 5.5

 

Tele A/S er et at de større teleoperatørselskaber i Danmark og har ca. 1.500 ansatte. Der er blevet ansat en ny medarbejder i regnskabsafdelingen, og vedkommende skal starte i sit nye job om godt en måned. Du skal som regnskabschef lave en plan for introduktionen af denne nye medarbejder.

Opstil din introduktionsplan og fastlæg, hvem der har ansvaret
for de forskellige opgaver.

 

Opgave 5.6

 

Virksomheden Trævarer A/S har undergået en stor forandring gennem de seneste 3 år. Virksomhedens ledelse har erkendt, at nogle af de problemer, man nu står overfor, er forårsaget af en divergens mellem de nuværende personaleressourcer og behovet. Du er blevet tilkaldt som konsulent og skal rådgive virksomhedens ledelse i den nuværende situation.

Hvad vil du anbefale at gøre?

Hvem skal involveres?

Hvorfor?

 

Opgave 5.7

 

Du har som direktør i en mindre virksomhed netop besluttet dig for at ansætte en ny økonomimedarbejder til virksomhedens økonomiafdeling. Du har allerede haft samtaler med flere kandidater og har besluttet dig for at tilbyde Niels Jensen ansættelse. Niels er Cand. Merc. af uddannelse og har ca. 8 års erfaring fra lignende stillinger. Du skal nu sikre dig, at der aftales en lønpakke for stillingen, som begge parter er tilfreds med.

Hvorledes vil du gribe denne opgave an?

 

Opgave 5.8

 

Du har netop gennemført et interview med en potentiel kandidat til den ledige stilling som maskinmester i din produktionsafdeling. Du er egentlig godt tilfreds med kandidaten og dennes baggrund, men er alligevel lidt i tvivl. Du beslutter dig for at tage referencer på vedkommende for enten at bestyrke din tvivl eller fjerne den.

Hvad gør du nu?

Hvorledes vil du gennemføre referencetagningen?

Hvad kan du gøre, hvis du stadig er i tvivl herefter?

 

Opgave 5.9

 

Du er udviklingschef i en større dansk produktionsvirksomhed, som laver komponenter til elektronikindustrien. En af dine bedste udviklingsingeniører har netop sagt sin stilling op og du ved på forhånd, at det bliver svært at finde en god erstatning for hende.

Du skal i første omgang afgøre med dig selv, hvor du kan tiltrække en ny udviklingsingeniør.

Herefter skal du afgøre, hvordan en eventuel stillingsannonce skal se ud.

 

Opgave 5.10

 

Den mindre bank - Lokalbanken - har 25 afdelinger i Danmark, og de er udelukkende beliggende i Jylland og på Fyn. Gennem de seneste 10 år er banken ekspanderet kraftigt, hvilket både har resulteret i flere afdelinger og større bemanding på de enkelte lokationer. Årsagen til ekspansionen har, ifølge direktøren Flemming Hansen, været evnen til at foretage god og professionel rådgivning overfor privatkundesegmentet. Dermed har kunderne fået en totalrådgivning omkring deres privatøkonomi, som har givet dem et godt overblik og styr på deres private budgetter. Flemming Hansen føler lidt, at banken er ved at blive »kvalt i sin egen succes« og han frygter, at den store kundetilgang gør, at kunderne ikke længere kan få den gode rådgivning, simpelt hen på grund af, at der ikke er personale nok, og at personalet ikke har den rette baggrund til at foretage professionel rådgivning. Flemming har derfor besluttet, at en større rekruttering skal igangsættes for at komme problemerne i forkøbet.

Banken har en central administration for alle de 25 afdelinger. Denne administration indbefatter HR, økonomi, kvalitet og koncept-udvikling samt markering. I HR afdelingen er der en HR chef, Lone Jakobsen, og dennes assistent Bente Madsen. Opgaverne i denne afdeling har primært været af administrativ karakter, idet bankens decentrale geografiske struktur har talt for at decentralisere mange af HR opgaverne. Flemming har besluttet, at Lone skal stå for denne rekrutteringsudfordring.

Flemming og Lone udarbejder i fællesskab job- og personprofiler for de 15 stillinger, som det er besluttet at oprette. I denne proces har de konsulteret 3 af afdelingslederne for at sikre sig, at profilerne matcher de aktuelle behov. Resultater er blevet, at der er to forskellige jobtyper med deraf følgende forskellige behov for personprofiler. Den ene jobtype er rådgivning på højt niveau og kræver derfor både en længerevarende uddannelse og relevant erfaring, mens den anden jobtype er mere traditionel rådgivning indenfor få fagområder, som mest af alt kræver relevant erfaring - mens uddannelsen er af mindre betydning. Det er besluttet at rekruttere 10 og 5 rådgivere til henholdsvis det høje og lave rådgivningsniveau med start den 1. august.

Lone udarbejder på baggrund heraf en annonce med de 2 forskellige stillingsprofiler og indrykker den i 2 af de store landsdækkende aviser samt på bankens egen hjemmeside. I løbet af de følgende 2 uger modtager Lone mere end 600 ansøgninger. Det overvælder hende meget, idet det er hendes første store rekruttering. Indtil nu har hun kun været med til at rekruttere til enkelte stillinger. Hun ser derfor store udfordringer i opgaven og kan allerede nu også se problemer i at foretage en god og professionel behandling af alle ansøgerne. Hun fortryder lidt, at kun ikke inden denne proces har defineret en rekrutteringsprocedure, således at hun var mere forberedt på opgaven. Flemming har netop pointeret, at denne opgave skal løses godt, således at det er med til at styrke virksomhedens stærke profil overfor kunderne og lokalsamfundet.

Lone har besluttet at kontakte dig for at få gode råd til, hvorledes situationen skal tackles, og du skal afklare følgende spørgsmål:

Hvilken udvælgelsesprocedure - fra modtagelse af ansøgninger til kontraktskrivning med kandidaterne - vil du anbefale? Der skal tages stilling til ansvars- og opgavefordeling i hele processen. Hvis flere processer kan komme på tale, skal disse opstilles, og der skal argumenteres herfor.

Hvilke værktøjer - eksempelvis interviewmetoder, testtyper etc. - skal anvendes i processen? Argumenter hvorfor.

Opstil en tidsplan for rekrutteringsprocessen ud fra at annoncen har været indrykket i aviserne 15. april.

 

Opgave 5.11

 

Du har gennem det seneste år arbejdet som selvstændig. Du har haft kontor hjemme hos dig selv, og al din energi er blevet brugt på at få udviklet et godt kursuskoncept inden for Human Resources. Du har selv en god og solid erfaring inden for området, og det er lykkedes dig at lave et bæredygtigt koncept, som 3 store virksomheder nu har anset som værende så godt, at de har indvilliget i at lave en 2-års kontrakt med dig, således at du har et sikkert grundlag at udvide virksomheden på. Du er derfor nu parat til at skaffe nye lokaler, og du har allerede forhåndsaftale med 3 nye medarbejdere om, at de kan starte om 3 måneder. Da du selv har en god erfaring inden for HR kender du om nogen betydningen af nogle gode rammer og betingelser for de 3 kommende medarbejdere. Specielt fordi virksomhedens kommende succes fuldt og helt afhænger af medarbejderne - da virksomhedens produkt jo er medarbejderne. Efter at have lavet konceptet for virksomheden beslutter du dig nu for at definere de væsentligste ting, der skal være på plads, for at de 3 medarbejdere kan få en god start og opleve det som en god arbejdsplads fremover.

Udarbejd en liste over de ting, du skal have på plads inden de 3 medarbejderes start i virksomheden.