Fastholdelse af medarbejdere

Opgave 7.1

 

Du er indehaver af en bar med en rigtig god placering i det indre København. Baren bygger på et koncept om at give kunderne en speciel oplevelse, og varerne er derfor specielt udvalgte. Den største omsætning skabes på øl, vin og spiritus, men mange kunder køber også chips og snacks af forskellig art. Spisevarerne er alle serveringsklare og kræver derfor ikke nogen form for forarbejdning. Baren har åbent alle ugens dage fra 11 om formiddagen til 24 om aftenen med spidsbelastning i perioden fra 16 til 22. Du og din samlever har gennem de seneste to år drevet baren alene, og det er derfor meget begrænset hvor megen fritid, der har været. I har nu besluttet at ansætte en medarbejder til stillingen som bartender. Bartenderen skal arbejde fuldtids og I prioriterer, at I nu kan begynde at have nogle hele fridage og ferier. Den nye medarbejder vil derfor i perioder komme til at stå meget selvstændigt for forretningen. Da dette kan være en stor mundfuld for mange, beslutter du dig for at lave en stillingsbeskrivelse, således at du er sikker på, at du har gennem-tænkt hvad stillingen kommer til at indeholde, og således at den nye medarbejder ved, hvad jobbet indeholder.

Udarbejd på grundlag af ovenstående en stillingsbeskrivelse for bartenderjobbet.

Hvis der mangler oplysninger, som er nødvendige for udarbejdelse af stillingsbeskrivelsen, opstil da de overvejelser, du gør dig.

 

Opgave 7.2

 

Du er ansat som HR chef i en mellemstor produktionsvirksomhed, som laver babytøj. Virksomhedens direktør, Allan Poulsen, har lige været på kursus og har her mødt direktøren for en af virksomhedens største konkurrenter. Allan har i en frokostpause fået at vide, at den konkurrerende virksomhed med succes er begyndt at foretage en sy-stematisk stillingsvurdering, således at de er sikre på, at lønningerne matcher stillingernes krav og markedslønnen. De ser endda fordel i, at de begynder at udveksle aflønningsdata i anonymiseret form, således at de netop kan sikre sig både at have en konkurrencedygtig løn og ikke at betale for meget i forhold til markedslønnen. Allan har ofte været lidt i tvivl om hans virksomhed aflønnede rigtigt og har derfor besluttet sig for at undersøge mulighederne nærmere for at anvende et sådant stillingsvurderingssystem. Han har dog ikke helt forstået principperne herfor og har nu bedt dig om at hjælpe ham.

Opstil i punktform, hvad et sådant stillingsvurderingssystem indeholder.

Hvad skal I som virksomhed gøre, hvis et sådant system skal implementeres?

Hvilke fordele vil du fremføre overfor Allan, når du skal fremlægge det?

 

Opgave 7.3

 

Helle er afdelingschef i en marketingafdeling. Hun har været i virksomheden længe og er vellidt blandt sine medarbejdere. Flere af medarbejderne er så fortrolige med hende, at de faktisk involverer hende i både arbejdsmæssige og personlige problemer. Hun har derfor på sit kontor flere breve fra sine medarbejdere, hvor de betror hende deres meget private problemer, og hun har faktisk hjulpet mange af dem gennem problemerne. Hun laver også ofte en del notater om disse medarbejdere, for netop at kunne hjælpe dem bedst muligt. Disse notater gemmer hun sammen med brevene i sin skuffe.

I virksomheden er der årlige medarbejdersamtaler mellem medarbejderne og deres nærmeste leder. Helle har derfor i sit arkiv i skabet alle papirer fra disse medarbejdersamtaler - lige fra hendes egen forberedelse af samtalen til outputtet herfra. Helle har det princip, at hun gemmer alle papirerne, fordi hun faktisk undertiden har behov for at gå tilbage i tiden og finde nogle oplysninger. I dette arkiv gemmer hun også andre informationer om de enkelte medarbejdere - således at hun netop har det samlet. Blandt andet har hun kopier af advarsler til medarbejderne, og hun gemmer også de eventuelle postkort, medarbejderne sender hende fra ferien.

Hun har for ca. 8 måneder siden gennemført en rekruttering til en stilling i afdelingen. Alle de indkomne ansøgninger og papirerne fra de gennemførte samtaler og test har hun i et chartek i skuffen. Hun er nemlig ikke helt tilfreds med den medarbejder, der blev ansat, og vil derfor måske gennemse de tidligere kandidater endnu engang.

Helle er flittig avislæser og klipper mange artikler ud af både aviser og blade. Hvis det har nogen som helst form for relevans for hendes arbejde gemmer hun artikler mm. på kontoret. Blandt andet er en af medarbejdernes markedsføringsarbejde blevet rost meget i en af de større landsdækkende aviser, og denne artikel har hun gemt. En anden medarbejder har gjort sig lidt mindre heldigt bemærket ved at have kørt spirituskørsel og tilmed med foto og navn blevet offentliggjort i den lokale avis. Dette har hun også gemt.

En af hendes medarbejdere har udenlandsk baggrund og skal derfor med mellemrum have fornyet opholds- og arbejdstilladelse. Der har været store problemer i forbindelse med dette sidste gang, og Helle har derfor gemt alle papirerne fra denne proces. Nogle af problemerne skyldes en straffesag fra hjemlandet, som Helle også har undersøgt inden hun ansatte vedkommende. Helle har også fået udarbejdet en helbredsattest på denne person ved ansættelsen, således at hun ikke på et senere tidspunkt fik en ubehagelig overraskelse. Denne attest har hun gemt med de øvrige papirer.

På hvilke punkter overtræder Helle lovgivningen om registrering af data?

Hvad skal hun gøre for at komme til at overholde gældende lovgivning?

Hvilke værktøjer til registrering vil du anbefale hende at anvende, og hvor skal dataene opbevares?

 

Opgave 7.4

 

Poul Jensen, der er leder af økonomiafdelingen i en mindre virksomhed, har gennemført en udvælgelsesprocedure i forbindelse med besættelse af en ledig stilling i afdelingen. Han har fundet en god kandidat og skal nu sikre sig, at den rette løn fastsættes. Han har allerede i sidste samtale med kandidaten fået at vide, at denne i nuværende job får 25.000 kr. om måneden, og at han forventer minimum 27.000. Dette er tilmed under forudsætning af, at firmaet betaler en pension på 8 procent af bruttolønnen oveni. Kandidatens nuværende lønpakke består udelukkende af løn og pension, men han har oplyst, at han på nuværende tidspunkt har en rigtig god kantineordning, og at virksomheden støtter fritidsaktiviteter. Han dyrker derfor både svømning og badminton, uden at have udgifter herved.

Poul ved derfor nogenlunde hvilket lønniveau kandidaten kan og vil acceptere, men han er usikker på, om det i det hele taget er det rigtige niveau. Han kan heller ikke hamle op med en god kantineordning og firmabetalte fritidsaktiviteter. Tilmed er pensionsordningen i virksomheden på 5 procent til alle medarbejdere, hvorfor han heller ikke på dette punkt kan honorere kravene.

Hvilke beslutningsgrundlag vil du som Poul have inden den endelige beslutning om lønpakken kan foretages?

Hvilken sammensætning kan du forestille dig, at lønpakken kan have, således at det både opfylder kandidatens forventninger og virksomhedens rammer?

 

Opgave 7.5

 

Du er afdelingschef i en økonomiafdeling, hvor der grundet en fratrædelse og en nyoprettet stilling er behov for ansættelse af to nye medarbejdere. Du har gennemført samtaler med et udvalgt antal ansøgere og har besluttet dig for at ansætte henholdsvis en Cand. Merc og en kontorassistent. Den Cand.Merc uddannede hedder Lone, er 34 år og uddannet fra Århus handelshøjskole i 1995. Hun har gennem de seneste 3 år haft en stilling med ledelsesansvar i en offentlig forvaltning. Hendes nuværende grundløn er 31.400 kr. om måneden og hun får 10% arbejdsgiverbetalt pensionsbidrag. Hanne skal tilbydes kontorassistentstillingen. Hun er 56 år gammel og har gennem de seneste 10 år været direktionssekretær i et mindre firma med 150 ansatte. Hendes nuværende løn er ca. 29.000 kr. om måneden inklusiv diverse frynsegoder. Hun får 7% i arbejdsgiverbetalt pension. Hanne regner med at dette er hendes sidste stilling inden pensionering.

Du har som afdelingschef endnu ikke diskuteret og aftalt lønpakke med kandidaterne, og du skal derfor nu danne det bedst mulige grundlag for at tage denne dialog. Du er villig til at betale en god løn, idet du mener at have fundet to gode kandidater, og idet du er af den overbevisning, at gode medarbejdere skal belønnes med en god løn. Du har besluttet dig for at konsultere de tilgængelige statistikker og har fra HR-afdelingen fået de to nedenstående statistikker tilsendt.

Alene ud fra statistikkerne skal du komme med et forslag til, hvilket løninterval kandidaterne skal placeres i.

Hvilke andre forhold er du nødt til at tage med i dine vurderinger for at fastlægge lønnen og hvilke oplysninger mangler du for at kunne træffe din beslutning?

Hvilke usikkerheder er der ved at anvende statistikker som nedenstående?

 

Udsnit af en statistik for Cand.Merc'er (tallene er fiktive)

 

 

Tallene dækker over både privatansatte og offentligt ansatte.

 

Tallene er frivilligt indgivet til faglig organisation og er baseret på landsgennemsnit. Kvartiler og fraktiler er nettolønninger (dvs. uden pension m.m., men før skat). Tillæg dækker over både arbejdsgiverbetalt pension, bonus, bil, telefon mm.

 

 

Udsnit af en statistik for Kontorassistenter (tallene er fiktive)

 

 

Tallene dækker over både privatansatte og offentligt ansatte.

 

 

Tallene er baseret på Danmarks statistik og er en samling af tallene for Hovedstaden og Provinsen. Kvartiler og fraktiler er nettolønninger. (dvs. uden pension m.m., men før skat). Pensionen er den arbejdsgiverbetalte andel.

Opgave 7.6

 

Du er filialleder i en bankvirksomhed, som har 29 afdelinger fordelt i hele Danmark. Banken har ikke et fælles medarbejderudviklingssamtalesystem, men har erkendt, at det er nødvendigt at påbegynde medarbejdersamtalerne hurtigst muligt. Flere medarbejdere har nemlig påpeget problemområder og manglende udvikling af personalet. Direktøren har derfor pålagt samtlige 29 afdelinger inden for 3 uger at have afholdt medarbejdersamtaler, for at medarbejderne hurtigst muligt kan blive hørt. Det er så meningen, at der på grundlag af de opnåede erfaringer efterfølgende skal laves et samlet system for hele banken, som så skal anvendes næste år. Formålet med samtalerne i år er derfor både at afdække problemområder og uddannelsesbehov samt at skabe grundlag for det fælles samtalesystem, som skal indføres næste år. Direktøren har overfor filiallederne også påpeget, at han gerne vil have et bedre overblik over medarbejdernes kvalifikationer og præstationer.

  • Udarbejd en skitse til et medarbejdersamtalesystem til brug for din bankfilial. Denne skitse skal indeholde en procesbeskrivelse og hvilket output, der skal være fra de enkelte processer.

 

Opgave 7.7

 

Hanne Poulsen er salgschef i afdelingen for modetøj i et større vare-hus. Hun holder medarbejdersamtaler med alle sælgerne i afdelingen, og som en del af samtalen fastsættes der altid mål for det kommende års arbejde med samtlige medarbejdere individuelt. Hanne er af den overbevisning, at der skal være nogle meget konkrete salgsmål, men hun vil også gerne fastsætte nogle mere »bløde« mål, således at der kommer en god social arbejdsplads ud af det. Hun kan godt lide, hvis medarbejderne konkurrerer om at sælge mest muligt, men det må ikke gå ud over deres teamspirit.

  • Hjælp Hanne med at opstille nogle mål, som skal være generelt gældende for alle hendes medarbejdere.
  • Ud fra de opstillede mål skal du vurdere, hvorledes Hanne kan foretage en måling af, hvor godt medarbejderne opfylder disse.

 

Opgave 7.8

 

Allan er leder af en lille produktionsgruppe, som står for en afgrænset del af en større produktionsproces. Virksomheden producerer højttalere, og Allans gruppe står for produktion og montage af alt hvad der vedrører kabinettet. Allan og hans 4 medarbejdere arbejder meget tæt sammen, hvilket er nødvendigt for at nå produktionsmålene og for at have en så fleksibel gruppe som muligt. De arbejder alle på akkord og har præstationsløn, hvilket er med til at få hele gruppen til at yde en ekstra indsats. Allan har dog gennem det seneste halve år bemærket, at en af medarbejderne i gruppen har slækket på indsat-sen, hvilket der med har betydning for aflønningen af hele gruppen. De 3 øvrige medarbejdere har ikke sagt noget direkte over for Allan, men han kan godt føle, at de ikke er tilfredse med situationen. Allan beslutter sig derfor for at ændre aflønningssystemet, således at det ikke udelukkende er aflønning på grundlag af fælles præstationer, men også på grundlag af de individuelle præstationer.

  • Fremkom på baggrund af ovenstående med et forslag til, hvorledes Allan kan differentiere lønnen individuelt under behørig hensyntagen til, at fællesskabsfølelsen ikke forsvinder?
  • Hvorledes skal målingen foretages, hvor ofte og på hvilke faktorer?

 

Opgave 7.9

 

Peter er logistikmedarbejder i en mellemstor virksomhed. Han er ikke tilfreds med sin arbejdssituation. Han føler ikke, at opgaverne er spændende længere, og han føler ikke, at han honoreres godt nok for det arbejde, som han udfører. Han har derfor aftalt med sin chef, at de i fællesskab skal finde en, for begge parter, god løsning. Under mødet bliver de imidlertid uenige om, hvad det er der virkelig betyder noget for jobtilfredsheden. Peter vil have et spændende arbejde og vil naturligvis honoreres herfor, mens chefen påpeger de mange andre gode ting, der er ved at være i virksomheden. De bliver ikke enige og du er derfor tilkaldt som HR ekspert.

  • Forklar parterne om de mest betydende faktorer, der generelt er for jobtilfredshed.